Zdrowie

Blog

11
lis

Czynność nerwów

Każda zmiana jakościowa lub ilościowa w środowisku, którą organizm może wykryć nosi nazwę bodźca. Reakcja na działanie bodźca – cecha zwana pobudliwością lub wrażliwością – jest podstawową właściwością układów żywych. Jest ona w istocie u wszystkich organizmów podobna i składa się z trzech następujących po sobie zjawisk: przyjęcia bodźca, przewodzenia określonego sygnału i odpowiedzi na ten sygnał. Na przykład u organizmów jednokomórkowych, takich jak ameby, odpowiedź na niejadalne ciało obce polega zazwyczaj na ruchu oddalania się od niego. W przypadku tym odpowiedź zachodzi całkowicie w protoplazmie pojedynczej komórki. U niektórych pierwotniaków, np. u popularnego orzęska – Paramecium w piotoplaz- mie znajdują się pola wyspecjalizowane w wykrywaniu zmian środowiska, inne struktury służą do przenoszenia sygnałów do różnych części komórki i jeszcze inne stanowią obszar realizowania odpowiedzi. W przebiegu ewolucji organizmów wielokomórkowych zdolność organizmów do reakcji na określone bodźce rozwinęła się szczególnie w tkankach i narządach wyspecjalizowanych. Należą do nich: 1) niektóre wyspecjalizowane tkanki nerwowe lub ściśle połączone komórki lub narządy zwane receptorowymi, z których każdy jest szczególnie wrażliwy na określony rodzaj bodźca środowiskowego; 2) komórki nerwowe, które rozprzestrzeniają, przewodzą i integrują powstające sygnały, czyli impulsy nerwowe, odbierane przez receptory pod wpływem działania bodźców; 3) narządy efektorowe, którymi są mięśnie i gruczoły reagujące na bodziec nerwowy pobudzeniem lub zahamowaniem swojej aktywności. Układ nerwowy łączy więc receptor z efektorem przewodząc i integrując impulsy nerwowe biegnące od pierwszego do drugiego.

Comments are closed.