Zdrowie

Blog

30
lis

długopisy z grawerem

Pieczątki są komponowane zazwyczaj po to, aby przekazywać ważne informacje powiązane z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. Często umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do poważnej korespondencji urzędowej zawierają na ogół nazwę oraz adres siedziby firmy, nieraz również NIP i REGON. Tu z pewnością stemple słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, w większości wypadków, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Ciekawe wpisy:

Comments are closed.