Zdrowie

Blog

05
kwi

Filmy z lotu ptaka

Jedną z najogromniejszych sztuk jest obraz. Co więcej, jest to niezmiernie popularna oraz ogólna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako zdjęcia z drona. Nietrudno się na nią natknąć. Jest jednak niezbyt. Ocenić wolno, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Zwie się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ dużo składników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie istnieje wielość odmian, typów, tematyk oraz perspektyw, jak filmy z powietrza lub ewentualnie zdjęcia z lotu ptaka. Film jest więc polem dla różnorakich technik filmowych. Różnorodne obrazy komplikują analizy i funkcjonowanie tego zbioru. Pomimo zwięzłego żywota film znamionuje się nadzwyczaj bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły także na atrakcyjny okres w kulturze. Rozkwit i rozwój fotografii wpływały na X Muzę i towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie interesująca sytuacja kulturowa. Płaszczyzna nowoczesności umożliwiała mnogie rewolucje.

Comments are closed.