Zdrowie

Blog

11
maj

Mechanizm działania hormonów

Wydaje się, że zgromadzono już dostatecznie dużą liczbę informacji o różnych układach hormonalnych, aby można było dokonać pewnych uogólnień i wyodrębnić jedną, pod względem sposobu działania, klasę hormonów. Stwierdziliśmy na przykład, że ekdyson wpływa na syntezę mRNA. Podobnie objawia się działanie kortyzonu na komórki wątroby ssaków, co prowadzi do zwiększonego wytwarzania niektórych enzymów. Funkcje innych hormonów, jak wiadomo, są analogiczne – u ssaków estrogen, testosteron, insulina, ACTH, tyroksyna i soma- tropina, a u roślin kwas giberelowy i kwas indoli- looctowy działają prawdopodobnie stymulująco na syntezę mRNA. Dlatego też uważa się, że te hormony są regulatorami określonych genów. Inne hormony, jak się wydaje, wpływają na błony komórek docelowych. Ostatnio E.W. Sutherland i jego koledzy dokonali wielkiego odkrycia, mającego olbrzymie znaczenie dla zrozumienia tego mechanizmu działania hormonów; Sutherland otrzymał Nagrodę Nobla w 1971 r. za swoje badania nad cyklicznym AMP i cyklazą adenylową. W wyniku badań nad sposobem pobudzania przez adrenalinę z rdzenia nadnerczy komórek wątroby do zwiększonego uwalniania glukozy do krwi, badacze ci stwierdzili, że pierwotną odpowiedzią komórek wątroby na działanie hormonu było zwiększenie w nich poziomu związku zwanego cyklicznym monofosfo- ranem adenozyny, w skrócie cAMP. To zwiększenie ilości cyklicznego AMP w komórkach prowadziło jednocześnie do wzmożenia aktywności enzymu fosforylazy glikogenowej, który katalizuje rozkład glikogenu do glukozy.

Comments are closed.